Wij starten zoveel mogelijk weer live op

Hierbij willen we iedereen op de hoogte brengen dat we vanaf 1 juni weer zoveel mogelijk de coachgesprekken weer face to face willen laten doorgaan. Natuurlijk houden we rekening met de het RIVM opgestelde richtlijnen.

De regels die wij aanhouden, is dat de gesprekken alleen door kunnen gaan waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat u, maar ook wij, gezond zijn. Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen “ja” antwoordt dan vragen we u om de geplande afspraak te annuleren en dan zullen we kosteloos de afspraak verzetten:

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (> dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen we u uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij zullen er voor zorgen dat er in de ruimte waar de gesprekken plaatsvinden voldoende afstand gecreëerd kan worden en dat er voldoende tijd tussen de gesprekken zal zitten dat de ruimte gelucht en gedesinfecteerd kan worden.

Wij begroeten elkaar met een glimlach maar schudden elkaar niet de hand.

Heeft u eerder een vraag of opmerking dan kunnen wij u telefonisch al helpen of adviseren, dan doen wij dit graag. Neem dan contact op met Marlies Kramers, zij is bereikbaar tijdens kantoordagen tussen 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-263 766 30. Tevens kunt u ons mailen via backoffice@percepsie.nl.

met vriendelijke groet,

Roël Hintzen