Business sparring

Een nieuwe combinatie van executive coaching en organisatieadvies.
Sparring is een nieuwe vorm van executive coaching op het grensvlak van executive coaching en organisatieadvies. Het is een abonnementsvorm met een bijzonder karakter. Een sparringstraject is een maatwerktraject waarvoor geen vast omkaderde richtlijnen bestaan. In het sparringstraject staat u altijd voorop. Aangezien wij methodisch werken hanteren wij bij voorkeur de volgende structuur.
Fase 1: De vorm
We halen u uit de waan van de dag
Percepsie biedt u verschillende vormen van sparring aan, afhankelijk wat u wil. Dat wil zeggen; op basis van een vaste frequentie worden afspraken ingepland. De frequentie bepaalt u. Het kan variëren van eenmaal per maand tot minimaal eenmaal per kwartaal zijn. Deze meetings vinden plaats in een ontspannen sfeer en kennen vooraf helder geformuleerde doelen of opdrachten. Voor de sessies trekken we een dagdeel uit (vier uur). We halen u eerst uit de waan van de dag. Dit kan door een flinke wandeling te maken of een andere activiteit, waarbij een goed gesprek centraal staat.
Fase 2: Het onderwerp
Waar praten we dan over
Het onderwerp van het gesprek wordt van tevoren door u zelf bepaald. U stuurt ruim een week van tevoren uw business cases op, waarover u het wilt hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe u omgaat met business development of reorganisatie van uw afdeling. Het kan ook gaan over uw persoonlijk leiderschap of het samen voorbereiden van een belangrijk gesprek. Waar uw behoefte ook ligt, de keuze is aan u. De reflectie en sparring is aan Percepsie.
Fase 3: Het doel
U dient tevreden te zijn met het resultaat
Het belangrijkste doel van het sparringstraject is hierbij voor iedereen hetzelfde: u zelf verder brengen in uw leiderschapsontwikkeling en zodoende uw organisatie verder te brengen in business.