Onze werkwijze

Het search proces is niet uniek. De manier hoe wij dat uitvoeren maakt ons uitzonderlijk.

Fase 1 : Fase van functie- en profielanalyse

Ons proces vangt aan met een grondige verdieping in de organisatie van de opdrachtgever. Hiertoe voeren wij verschillende intensieve gesprekken. Het resultaat; een glashelder en reëel beeld van de functie-eisen en verwachtingen, de doelstellingen en cultuur van de organisatie of instelling. Gewapend met deze kennis zijn wij in staat een werkelijke voorstelling te geven over inhoud, aard en context van de functie naar de kandidaten.

Fase 2: Researchfase

Het betreft hier één van de belangrijkste fases. In deze fase wordt de puzzel gemaakt door onze senior research consultants voor het identificeren van mogelijke topkandidaten op basis van functie- en profielanalyse. Research gaat veel verder dan alleen maar een sociale media benadering. Research betreft een zeer grondig zoekproces. Deze professionele identificatie van mogelijke kandidaten leidt tot een longlist van geschikte kandidaten die benaderd zullen worden.

Fase 3: Selectiefase

Met geschikte kandidaten die beschikken over een latente belangstelling wordt persoonlijk door onze senior consultants gesproken over inhoud, aard en context van de functie en worden zij professioneel getoetst aan de criteria van de opdrachtgever voor deze functie. Na deze selectie volgt een voordracht naar onze opdrachtgever wat wij dan de shortlist noemen. Omdat naast zorgvuldigheid ook snelheid vaak essentieel is werken wij in goed overleg met een doorlopende shortlist. Hierdoor zijn wij instaat potentieel interessante en geïnteresseerde kandidaten direct voor te dragen zodra zij zijn geïdentificeerd en zorgvuldig zijn geselecteerd. Hierdoor wordt het searchproces significant verkort zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en geschiktheid.

Fase 5 : Benoeming- en evaluatiefase.

Na aanstelling van de eindkandidaat vindt er een gedegen evaluatie plaats van de procedure. In samenspraak met opdrachtgever en eindkandidaat bepalen wij wat er nodig is voor nazorg en/of begeleiding van de professional in zijn nieuwe werkomgeving.

Fase 6 : Onboarding en begeleiding

Tevens kunnen wij, indien gewenst, hiervoor een onboarding begeleidingstraject aanbieden.

Fase 4: Voordrachtfase opdrachtgever

De doorlopende shortlist is de basis voor verdere selectie van de voorgedragen kandidaten door onze opdrachtgever. In deze fase zijn wij actief betrokken als sparringpartner. Wij verzorgen adequate feedback voor zowel onze opdrachtgever als geselecteerde kandidaat. Daar waar nodig ondersteunen wij de contractonderhandelingen.