Leiderschap: Leiden is luisteren…
Doorgaans hebben directie- en bestuursleden binnen hun organisatie veel verticale en weinig horizontale relaties. Dat betekent vaak ook een gebrek aan eerlijke feedback en reflectie. Bij Percepsie vinden wij dit een groot gemis op dit niveau. Juist omdat feedback en reflectie u scherp houden en de juiste informatie en inzichten verstrekken van datgene wat er in uw organisatie leeft. Dat is evident, zodat u hier adequaat op in kunt spelen. Daarnaast bieden feedback en reflectie belangrijke kansen voor zelfontwikkeling.
Ook de taken en competenties van u als leidinggevende zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Tegenwoordig worden er steeds andere en vaak zwaardere eisen gesteld aan uw persoonlijke competenties, presentatie en communicatie. Onze ervaring leert dat functiegerichte begeleiding in de vorm van executive coaching zowel tot betere prestaties leidt, alsook tot een betere afstemming tussen u en uw bestuur en tussen u en uw medewerkers. Daarnaast is er sprake van substantieel meer voldoening in het werk en een betere balans tussen werk en privé.

Executive Coaching impliceert een klankbord te zijn over de wijze waarop u als leidinggevende communiceert met uw bestuur, medewerkers en uw relaties en over de wijze hoe u daarop reflecteert. Executive coaching is een behulpzame begeleidingsvorm bij het maken van nieuwe strategische keuzes. Wie zich bewust is van de eigen talenten, valkuilen en motieven, zal bovendien anderen in de organisatie beter kunnen motiveren. Motiveren om hun talenten succesvoller in te zetten voor verdere ontwikkeling. Zodoende groeit iedereen binnen uw organisatie met als resultaat dat uw gehele organisatie groeit!

Het uiteindelijke doel is: Hoe kunt u als leidinggevende meer uit u zelf halen om met nog meer slagvaardigheid, effectiviteit en plezier te kunnen werken, opdat de doelstellingen gerealiseerd worden die van u worden gevraagd.
Ons Programma 
In ons coaching leiderschapstraject gaat u op zoek naar concrete zaken die u dwars zitten of zaken waar u tegen aanloopt. We richten ons op het stimuleren en bewerkstelligen van een mogelijke strategische gedragsverandering rond een aantal persoonlijke thema’s in uw werk. Er wordt uitgebreid onderzocht wat u eventueel belemmert en wat u stimuleert. We helpen u om de juiste keuzes te maken in uw stijl van communicatie met anderen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan uw persoonlijke wensen en/of drijfveren en of die op dit moment wel ten volle worden benut!
Dit doen we op een gestructureerde manier. Luisterend, niet sturend. Spiegelend met professionele feedback. Confronterend maar wel met respect voor uw opvattingen en waarden. Met als doel om uw leiderschapsontwikkeling te stimuleren en nog beter tot zijn recht te laten komen.