Stress en burn-out coaching voor professionals

Als professional staat u vaak onder hoge werkdruk. Dit brengt een bepaalde vorm van stress met zich mee. In principe is dat niet erg, dit is immers een onderdeel van uw werk. Zolang daar maar genoeg ontspanning tegenover staat. U kunt echter fysiek en mentaal uitgeput raken wanneer deze werk gerelateerde stress te lang aanhoudt, u te weinig ontspant en onvoldoende oplaad. Dit kan nog eens extra versterkt worden zodra daar ‘een negatief life-event’ uit de privésfeer bij komt, zoals acute mantelzorg, een scheiding of het verwerken van een plotseling overlijden van een dierbaar familielid. Dan loopt u het risico dat u het zowel lichamelijk als mentaal het niet meer aankan.

Uw stresssysteem schakelt u dan helemaal uit om erger te voorkomen. U valt als het ware om. Dit gebeurt vaak heel plotseling. In de volksmond noemen we dat overspannen of een burn-out. Wat er feitelijk neurofysiologisch gebeurt, is dat uw stresssysteem op hol slaat. U verkeert in een vicieuze cirkel van ontregeling: u staat altijd aan, u laadt te weinig op en u ervaart aanhoudende lichamelijke en mentale klachten. Er is sprake van ernstige roofbouw op uw stresssysteem.

Met het interventieprogramma van Percepsie ligt de focus op het direct stopzetten van deze roofbouw, het actief verbeteren van uw herstelvermogen, het aanpakken van oorzaken en realiseren van blijvende gedragsverandering.

Percepsie Reversal Stress Programma (CSR)

Volgens het Centrum voor Burnout

Het interventieprogramma van Percepsie is gestoeld op een wetenschappelijke methode van het Centrum voor Stress en Burn-out coaching (CSR) om een duurzaam herstel en passende re-integratie te realiseren. Als erkent CSR-coach benaderen wij stressproblematiek vanuit wetenschappen zoals de neurologie, immunologie, endocrinologie, psychologie en medische wetenschappen. Via het Reversal Stress Programma ontstaat een volledig beeld van oorzaken en gevolgen. Wij werken naar een snel, langdurig en 100% herstel door:

1. Herkennen van stressbronnen en stopzetten van roofbouwproces

 • Uitgebreide intake met wetenschappelijke stress vragenlijstonderzoek.
 • Neurofysiologisch onderzoek naar autonome zenuwstelsel (HRM meting).
 • Uitgebreide fysieke 1-op-1 coaching sessies (Covid proof).
 • Ondersteunende coachingsessies op afstand met moderne videoconferencing tools.
 • Ondersteuning via het e-Health platform van Minddistrict.
 • Inhoudelijke rapportages bij aanvang, halverwege en aan het eind van het traject.

2. Vitaliteitsopbouw en verbetering zelfmanagement

 • Herstel van klachten, veroorzaakt door energetische beperkingen en hersteltekort.

3. Cognitieve gedragstherapie en re-integratie

 • Problematiek in privésituaties herkennen en erkennen.
 • Een gezonde balans vinden tussen inspanning en ontspanning, zodat het functioneren en welzijn er niet onder lijden.

Start vandaag met uw herstel

Wilt u meer informatie over het Percepsie Reversal Stress Programma van CSR?
Wij adviseren u graag en plannen op korte termijn een afspraak met met u in.

De 3 Fasen van chronische Stress Reversal

Fase 1: Roofbouw Stoppen

Stress en burn-out preventie bij senior management

Stoppen met roofbouw, focus op herstelvermogen en bevorderen fysiek herstel​

Doelen : In de eerste fase is het zaak om terug te keren naar de basis. Dit staat in het teken van fysiek en mentaal herstel door het autonome zenuwstelsel tot rust te brengen. De fysiologische ontregeling wordt tegen gegaan. U leert zich (weer) te ontspannen en bij te tanken. Dit is noodzakelijk omdat enkel échte ontspanning tot herstel kan leiden. In deze fase ligt de focus op:

Interventies

 • Psycho-educatie over de oorzaak en gevolgen van chronische stress.
 • Probleemadoptie, herkenning en stopzetten van het roofbouwproces.
 • Voorkomen van compensatoire stress.
 • Stressoren verminderen.
 • Afwisseling in- en ontspanning
 • Slapen, slapen, slapen
 • Kwalitatief bewegen

Na 4 tot 6 weken zou er een positieve wending herkenbaar moeten zijn.

Fase 2: Reserves aanvullen

Vitaliteitsopbouw (reserves aanvullen) en verbetering van zelfmanagement​

Doelen: Voordat u kan starten met cognitieve gedragstherapie is het cruciaal om eerst fysiek te herstellen. Zolang u neuro-hormonaal ontregeld bent starten wij niet met cognitieve gedragstherapie. Op basis van de CSR-methode brengen wij eerst de lichamelijke en hormonale balans op orde. Door veel slapen, rusten en ontspannen ontstaat er weer een gezonde balans tussen inspanning-ontspanning.

Deze fase gaat met name over het opbouwen van vitaliteit en reserves. Door middel van gepaste lichaamsbeweging en attitudeverandering met betrekking tot het herkennen en aangeven van grenzen.

Interventies

 • Nadruk op herstel
 • Bewustwording
 • Herstelbewegen
 • Attitudeverandering
 • Voorbereiding op reïntegratie
 • Na 6 tot 8 weken ontstaat er duidelijke fysieke verbetering. 
 • Minder vermoeid en prikkelbaar, betere slaap.
 • Het herstelmechanisme van het eigen lichaam is weer op gang.

Fase 3: Reïntegreren

Werken aan oorzaken, re-integratie en verder conditie-opbouwen in het werk

Doelen: Door middel van cognitieve gedragstherapie pakken we zonder oordeel de mogelijke psychische en/of mentale oorzaken aan. Het doel is dat u toekomstige risico’s eerder herkent en beter handelt zodat uitval voorkomen wordt. In deze fase brengt u het geleerde in de praktijk om een gezond evenwicht te bewaren tussen inspanning en ontspanning.

Interventies

 • Gecontroleerde opbouw re-integratie
 • Conditie verbetering
 • Zelfmanagement in het werk
 • Consolidatie van het herstel

Gedurende het gehele programma vinden er prettige en persoonlijke coaching gesprekken plaats. Los daarvan is het van belang dat er in de re-integratiefase een aanspreekpunt is op het werk. Een vertrouwenspersoon die contact houdt en met de cliënt evalueert hoe de re-integratie verloopt. Ontbreekt een dergelijk persoon dan kan er een hogere contactfrequentie besproken worden.

Wetenschappelijke tools

Inzet van een wetenschappelijke vragenlijst (CSR)

In aanvang is het essentieel om een correcte diagnose te stellen. Dankzij een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst meten we diverse indicatoren:

 • Is er sprake van chronische stress (DASS)?
 • Is er voldoende herstel (ontspanning) na een normale werkdag?
 • Van welke verschillende soorten vermoeidheid is sprake (CIS)?
 • Wat is de status van het cognitief functioneren (CF)?
 • Welke mogelijke stressbronnen zijn aanwezig op het werk?

De uitkomsten vormen de basis voor het te bepalen behandelplan.

Inzet van een wetenschappelijke Heart Rate Variability (HRV) meting van Firstbeat

Middels een HRV meting van Firstbeat krijgen we een zeer gedetailleerd beeld hoe inspanning en ontspanning zich verhouden in de thuissituatie, op het werk, in de vrije tijd en het slaapritme. De impact van leefstijlfactoren en stressfactoren worden in kaart gebracht. Denk aan: slaapduur, de kwaliteit van slaap en het herstel tijdens slaap alsmede gezondheids- en fitheidseffecten van fysieke activiteiten.

Persoonlijke route naar herstel middels e-Health platform van Minddistrict

Percepsie biedt u op het gebied van stress en burn-out preventie middels dit e-Health platform ondersteuning van preventie tot nazorg. Op deze manier volgt u een extra persoonlijke route, die aansluit op de eigen behoefte, naar een sneller herstel.

Start vandaag met uw herstel

Wilt u meer informatie over het Percepsie Reversal Stress Programma van CSR?
Wij adviseren u graag en plannen graag een intakegesprek met u in.