Team Coaching: omdat u het beste uit uw team wilt halen!
Hoe kunt u het functioneren van uw management team verbeteren?
“Wij zijn uniek, zoiets werkt bij ons niet.“
“Dat hebben we al zo vaak geprobeerd.“
“Jouw afdeling belooft van alles, maar komt niets na.“
“Zij willen niet.“
“Ik geloof er niet in“

 

Zijn deze uitspraken herkenbaar in uw management en/of directieteam? Ze kunnen het eerste excuus zijn om niet te doen wat nodig of mogelijk is. Wellicht nog erger is, dat deze uitspraken als waarheid gaan gelden. Er bestaat dan een reële kans op disfunctioneren van het managementteam.
Er ontstaat dan verkramping, inefficiëntie en de negatieve energie neemt toe waardoor werkplezier afneemt. Er kan een sfeer ontstaan van ontlopen in plaats van elkaar bereiken, van niet weer willen samenwerken en elkaar echt willen helpen.
Het goed samenwerken van teams is essentieel voor het succes van elke organisatie. Vooral als het gaat om managementteams of directieteams. Zij staan elke dag volop in de schijnwerpers. Hun drijfveren, houding, gedrag en invloed zijn zeer groot op uw organisatie. Zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie die zichtbaar is voor uw gehele organisatie. Een optimaal functionerend managementteam kan het verschil maken tussen het falen en het succes behalen van de gehele organisatie.